De kracht van verschil tussen mensen

In West-Europa is sinds de Verlichting het ideaal van (maatschappelijke) gelijkheid gaan domineren. Dat heeft geleid tot een grotere gevoeligheid voor ongelijkheid, en veroorzaakt steeds meer onbehagen in de samenleving. Tegen deze achtergrond streeft diffUSE naar maatschappelijke dynamiek en meerstemmige verhalen.

diffUSE maakt deelnemers bewust van de kracht van verschil tussen mensen.
Door dit verschil te gebruiken, vergroot je je persoonlijke effectiviteit:


Uitgangspunt is een helder model, dat direct praktisch toepasbaar is. Wij bieden meerdere workshops binnen een totaalprogramma, waaronder de meeslepende workshop ‘de vier communicatiestijlen’ met de unieke oefeningen: ‘catwalk’ en ‘handshake´, die een onvergetelijke indruk achterlaten.

Het resultaat op individueel niveau is een blauwdruk van je eigen talentenstructuur. Op collectief niveau verbetert het wederzijds begrip, de communicatie en
de samenwerking.

© 2008- diffUSE - Disclaimer